Lyrics

Lyrics

 

 1. Read one of the attached song lyrics and answer the questions below. The lyrics are also available on paper.
  (Läs en av de bifogade sångtexterna och svara på frågorna. Dessa finns också på papper.)
 2. Read a piece of song/rap lyrics that you choose yourself and answer the same questions concerning this text.
  (Läs en egen vald sång/raptext och svara på samma frågor om denna text)
 3. Write your own song/rap lyrics which you will put music to in music class. In this assignment you can work together with a friend, if you like.
  (Skriv din egen sång/rap-text som du sedan kommer sätta musik till på musiklektioner. I den här uppgiften kan du arbeta tillsammans med en kamrat, om du vill.)

 

Questions for assignment 1 and 2 (frågor till uppgift 1 och 2)

 

 • Translate the text (or a part of the text, for example the refrain) into Swedish. You may use google or a dictionary if needed.
  (Översätt texten (eller en del av texten, till exempel refrängen) till svenska. Du får googla eller använda ordbok, om du behöver.)
 • Choose (at least) 3 words that you find the most important for the text, also write the translation
  (Välj minst 3 ord som du tycker är de viktigaste i texten, skriv dem på svenska också)

 

 • Choose (at least) 3 words that were new or difficult to you, also write the translation. This can include expressions and metaphors.
  (Välj minst 3 ord som var nya eller svåra för dig, skriv dem på svenska också. Här kan det även vara uttryck och metaforer)
 • What is the theme of the song, in your opinion? Is there a message?
  (Vad är det för tema på texten, tycker du? Finns det något budskap?)
 • Who is writing the text, do you think? For example; a boy who feels lonely, a person who is happily in love or a girl who misses her pet. Can you imagine if there is a story behind the text?
  (Vem skriver texten, tror du? T.ex en pojke som känner sig ensam, en person som är lyckligt kär eller en flicka som saknar sitt husdjur) Kan du tänka dig en öhistoria bakom texten?
 • Does the text rhyme? If it does, write examples of rhyming words in the text, like cat-hat, meat-heat etc.
  (Rimmar texten? Om den gör det, skriv exempel på rimord från texten)

Prenumerera på nya blogginlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *